Hur hanterar jag användarroller?

Användare med båda rollerna Shop Admin och Shop manager kan hantera roller åt andra användare. För att ändra roller för andra användare, klicka på ditt namn uppe i högra hörnet i Diakrit shop. Klicka sedan på Hantera användare. Du kommer då att se en lista över alla användare. Klicka på den gröna redigerings symbolen längst till höger på den aktuella användaren. Bocka sedan i de önskade rollerna och klicka på Spara.

Var denna artikel till hjälp?
0 av 0 tyckte detta var till hjälp